Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 30.10.2018