Usnesení z 7.zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 24.6.2019