Usnesení z 6.zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 27.5.2019