Usnesení z 5.zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 29.4.2019