Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 18.12.2018