Usnesení 39. zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 24.9.2018