Usnesení 38. zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 20.8.2018