Usnesení 37. zasedání zastupitelstva MČ Vávrovice 25.6.2018