Úřední deska

Na základě doporučení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zveřejňujeme informaci občanům o nebezpečí úniku oxidu uhelnatého (CO) v domácnostech. V rámci preventivní činnosti upozorňujeme občany na možnost nákupu účinných detektorů úniků CO, které včas varují před nebezpečím otravy smrticím plynem.

Strana 1