Oznámení SmVak

Vážení spoluobčané, informuje Vás, že na základě smlouvy o provozování kanalizačního řádu v městské části Vávrovice uzavřené se Statutárním městem Opava se stává od 01.01.2019 společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. V nejbližších dnech Vám nový provozovatel zašle návrh smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací ve dvojím vyhotovení. Jsou-li údaje v návrhu smlouvy správné, podepište jej a oba výtisky doručte na úřad městské části Vávrovice, kde podepsané smlouvy převezmeme. Dále Vás SmVak žádá o přiložení situace kanalizační přípojky, případně jiných dokladů ze kterých je patrný průběh kanalizační přípojky, případně vnitřní kanalizace nemovitosti. Po potvrzení smlouvy ze strany SmVak Vám bude jedno vyhotovení smlouvy zasláno zpět.

 

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy