Hlášení rozhlasu

Vážení spoluobčané, oznamujeme, že v sobotu 13. 1. 2018 si Vás dovolují pozvat Hasiči z Palhance od 15:00 hodin na tradiční akci spal si svůj stromeček. Kde bude probíhat i opékání špekáčků. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že tuto sobotu 6. 1. 2018 a v neděli 7.1. 2018 bude probíhat v naší městské části tradiční tříkrálovská sbírka. - Hasiči z Držkovic si Vás dovolují pozvat tuto sobotu 6. 1. 2018 od 20:00 hodin na tradiční ples do kulturního domu v Držkovicích. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Vážení spoluobčané dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na již tradiční setkání u vánočních stromů. A to v neděli 17.12.2017 v 17 h u základní školy ve Vávrovicích. V sobotu 23.12.2017 v 17 h v Držkovicích a na Štědrý den ve 14 hod u hasičské zbrojnice na Palhanci.

Vážení spoluobčané úřad městské části ve spolupráci s klubem rodičů a klubem důchodců pro Vás i v letošním roce připravili předadventní společenský večer. Akce se koná 25.11.2017 od 16:30 hodin v kulturním domě v Držkovicích. Od 18:00 hodin je připraven taneční večer s Vénou Quisem. Můžete se těšit na skvělou tombolu i občerstvení. Na Vaši účast se těsí pořadatelé. Dále oznamujeme, že poslední vývoz popelnic a kontejnérů na Bio odpad bude v úterý 5.12.2017. Poté budou kontejnéry na zimu odvezeny.

Vážení spoluobčané, restaurace sokolovna ve Vávrovicích Vás zve v pátek 17.11.2017 od 9:00 hodin na zabijačkové hody a to i s ukázkou výroby. Může si také na místě zakoupit zabijačkové výrobky. Večer od 20:00 hodin jste zváni do sálu sokolovny na Oldies Diskotéku kde se hrají hity 80-tých a 90-tých let..

Vážení spoluobčané, myslivecké sdružení Opavice - Vávrovice Vás srdečně zve v sobotu 11.listopadu v 17:00 hodin na tradiční myslivecký večírek. Akce se koná v kulturním domě ve Vlaštovičkách. Můžete se těšit na bohatý program a skvělé zvěřinové pochoutky včetně pěkné tomboly. Hlavní cenou je sele divočáka. Také je pro děti vyhlášena soutěž. Děti s pomocí rodičů mohou vyrobit ptačí budku, kterou můžete odevzdat myslivcům popřípadě odevzdat na úřad městské části. Termín odevzdání je do 9.listopadu 2017.POZOR - každý výrobek bude odměněn. Dále oznamujeme, že správce vodovodního řádu upozorňuje občany,aby se dostatečně předzásobili pitnou vodou a to 15.listopadu od 9:00 do 13:00 hodin, kdy bude přerušena dodávka pitné vody .

Vážení splouobčané a milé děti. Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích Vás zve tento v pátek 27. října 2017 od 18 hodin do parku ve Vávrovicích. Všechny odvážlivce zveme na večerní stezku odvahy.Čeká na Vás spousta úkolů, nutností je lampión, lucernička, případně baterka! Dále připomínáme, že v pondělí 30. října 2017 budou na obvyklých místech přistaveny velkoobjemové kontejnéry na bioodpad.

Vážení spoluobčané SDH Držkovice pořádá v sobotu 7. října v kulturním domě v Držkovicích posezení s cimbálovkou OPAVŠTÍ HUDCI začátek je v 19:00 hodin. Občerstvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné. Dále upozorňujeme, že pokud chcete popelnici na bioodpat je nutné zvova vyplnit na internetových stránkách obce přihlášku, popřípadě odevzdat přihlášku na úřadě městské části .

Vážení spoluobčané v pondělí 2.10.2017 bude v době od 15:00 do 18:00 hodin na úřadě MČ Vávovice přítomen zástupce katastrálního úřadu Opava a to v souvislosti s prováděnou revizí údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Palhanec.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Strana 1

Další >

2 z 5