Hlášení rozhlasu

Vážení spoluobčané, všichni jste srdečně zváni na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se koná v sobotu 17. března 2018 v sále Sokolovny ve Vávrovicích. Začátek je v 15:00 hodin. Na každého kdo přijde v masce, čeká odměna. Můžete se těšit na bohatou tombolu, spoustu zábavy i občerstvení. Na Vaši návštěvu se těší pořádající Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích.​Dále oznamujeme, že Také v letošním roce, proběhne hromadné očkování psů. V Držkovicích se očkování uskuteční v pátek 13. dubna 2018 a to od 16:00 hodin. Objednávky je možné nahlásit u paní Anny Fiedlerové. Ve Vávrovicích proběhne očkování v sobotu 15. dubna 2018 po 8:00 hodině. Objednávky na očkování psů ve Vávrovicích je možné rezervovat osobně u paní Marty Pruskové, nebo na telefonním čísle 737 442 887.

Medvěde, medvěde, kdopak tebe povede? Kdo tou naší obcí projde, ke každému domu dojde? Půjde se mnou vodník, víla, u každého rád zazpívá.To jdou naše děti obcí, s masopustem už se loučí. Mateřská škola ve Vávrovicích pořádá v úterý 13.2.2018 od 9:00 hodin MASOPUSTNÍ PRŮVOD naší obcí.Budeme se těšit na setkání s Vámi! Dále Vás zveme v pondělí 12.2.2018 od 17:00 hodin do domu služeb ve Vávrovicích. Můžete navštívit besídku se strážníky městské policie Opava. Téma besídky je jak se chovat a vyrovnat s násilím.

Vážení spoluobčané, zastupitelé městské části Vávrovice Vás srdečně zvou v sobotu 24. února do sokolovny ve Vávrovicích, kde se koná tradiční ples MČ Vávrovice. Začátek je v 19 hodin a 30 minut. Lístky je možno zakoupit na úřadě městské části od 1. února a to vždy v úředních hodinách.

Vážení spoluobčané, volební komise našeho okrsku nabízí nemohoucím občanům, kteří chtějí volit, možnost dovozu volební urny přímo do Vašeho domu. Kdo bude chtít tuto možnost využít, prosím nahlaste Vaše požadavky nejpozději do čtvrtku 25. ledna 2018 na úřadě městské části. Můžete i telefonicky na telefonní číslo 553 793 065.

Vážení spoluobčané, oznamujeme, že v sobotu 13. 1. 2018 si Vás dovolují pozvat Hasiči z Palhance od 15:00 hodin na tradiční akci spal si svůj stromeček. Kde bude probíhat i opékání špekáčků. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že tuto sobotu 6. 1. 2018 a v neděli 7.1. 2018 bude probíhat v naší městské části tradiční tříkrálovská sbírka. - Hasiči z Držkovic si Vás dovolují pozvat tuto sobotu 6. 1. 2018 od 20:00 hodin na tradiční ples do kulturního domu v Držkovicích. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Vážení spoluobčané dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na již tradiční setkání u vánočních stromů. A to v neděli 17.12.2017 v 17 h u základní školy ve Vávrovicích. V sobotu 23.12.2017 v 17 h v Držkovicích a na Štědrý den ve 14 hod u hasičské zbrojnice na Palhanci.

Vážení spoluobčané úřad městské části ve spolupráci s klubem rodičů a klubem důchodců pro Vás i v letošním roce připravili předadventní společenský večer. Akce se koná 25.11.2017 od 16:30 hodin v kulturním domě v Držkovicích. Od 18:00 hodin je připraven taneční večer s Vénou Quisem. Můžete se těšit na skvělou tombolu i občerstvení. Na Vaši účast se těsí pořadatelé. Dále oznamujeme, že poslední vývoz popelnic a kontejnérů na Bio odpad bude v úterý 5.12.2017. Poté budou kontejnéry na zimu odvezeny.

Vážení spoluobčané, restaurace sokolovna ve Vávrovicích Vás zve v pátek 17.11.2017 od 9:00 hodin na zabijačkové hody a to i s ukázkou výroby. Může si také na místě zakoupit zabijačkové výrobky. Večer od 20:00 hodin jste zváni do sálu sokolovny na Oldies Diskotéku kde se hrají hity 80-tých a 90-tých let..

Vážení spoluobčané, myslivecké sdružení Opavice - Vávrovice Vás srdečně zve v sobotu 11.listopadu v 17:00 hodin na tradiční myslivecký večírek. Akce se koná v kulturním domě ve Vlaštovičkách. Můžete se těšit na bohatý program a skvělé zvěřinové pochoutky včetně pěkné tomboly. Hlavní cenou je sele divočáka. Také je pro děti vyhlášena soutěž. Děti s pomocí rodičů mohou vyrobit ptačí budku, kterou můžete odevzdat myslivcům popřípadě odevzdat na úřad městské části. Termín odevzdání je do 9.listopadu 2017.POZOR - každý výrobek bude odměněn. Dále oznamujeme, že správce vodovodního řádu upozorňuje občany,aby se dostatečně předzásobili pitnou vodou a to 15.listopadu od 9:00 do 13:00 hodin, kdy bude přerušena dodávka pitné vody .

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Strana 1

Další >

2 z 5