1. Vávrovice
  2. Vávrovice

Vávrovice

Tříkrálovská sbírka

Upozorňujeme  občany,

že skupinka Tří králů v období 1-13. ledna 2015 navštíví  MČ Vávrovice 

Výtěžek z Tříkrálovské sbírky 2015 plánujeme využít na pořízení auta, které bude rozvážet kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a seniory, dále zakoupit potřebný zdravotnický materiál pro mobilní hospic Pokojný přístav. Chceme také rekonstruovat prostory pro rozšíření služeb pro duševně nemocné a byli bychom  moc rádi, pokud by opět zbylo na činnost Neškody.  

Za Charitu Opava Marie Gilíková

 

 

více informací


Knihovna Vávrovice

 

Upozornujeme čtenáře, že knihovna Vávrovice

bude naposledy v roce 2014 otevřena 15.12.2014

knihovnice N.Kejlová

 

 

více informací


Informační letáčky

AKTUÁLNÍ Fotbalové výsledky FK Nova platné  k 10.11.2014 zde. 

Můžete se podívat  na všechny čísla vydaných e-Novonovin sezony 2014

V záložce Formuláře ke stažení  najdete nové informační letáčky.

Ze zprávy základních registrů se dozvíte co dělat pokud měníte trvalé bydliště a také zpravodaj z Centra pro zdravotně postižené, kde získáte zdarma praktické informace,

více informací